HEBAHAN BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2018 - PENYATA SARAAN DARIPADA PENGGAJIAN SECARA ATAS TALIAN (IEC)

08/03/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai PENYATA SARAAN DARIPADA PENGAJIAN SECARA ATAS TALIAN (iEC).

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- http://bursary.usm.my/pKewangan/files/EDARAN(ASET)/EA00026318.jpg

- http://efas.usm.my/myAccount/exStaff_EC.aspx

 

SEKSYEN GOVERNAN, JABATAN BENDAHARI USM