TAKLIMAT MANUAL PERNIAGAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

10/02/2017

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari akan menganjurkan satu taklimat berkaitan dengan Manual Perniagaan Universiti Sains Malaysia kepada PTJ-PTJ Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan pada ketetapan seperti berikut :-

 

KAMPUS INDUK

Sesi 1 : PTJ Akademik & Penyelidikan

Tarikh : 15 Februari 2017 (Rabu)
Jam : 10.00 pagi - 12.00 tengah hari
Tempat : Dewan Persidangan Universiti (DPU)

 

Sesi 2 : PTJ Perkhidmatan & Pentadbiran

Tarikh : 15 Februari 2017 (Rabu)
Jam : 2.30 petang - 4.30 petang
Tempat : Dewan Persidangan Universiti (DPU)

 

Sila maklumkan kehadiran dengan melengkapkan lampiran kehadiran yang disertakan sebelum atau pada 13 Februari 2017 (Isnin).

- TAKLIMAT MANUAL PERNIAGAAN USM (PAGI)

- TAKLIMAT MANUAL PERNIAGAAN USM (PETANG)

 

KAMPUS KEJURUTERAAN

Sesi : Semua PTJ

Tarikh : 16 Februari 2017 (Khamis)
Jam : 9.00 pagi - 12.00 tengah hari
Tempat : Dewan Seminar, Bangunan Pentadbiran

 

KAMPUS KESIHATAN

Sesi : Semua PTJ

Tarikh : 26 Februari 2017 (Ahad)
Jam : 9.00 pagi - 12.00 tengah hari
Tempat : Dewan Persidangan PPSP

 

Sekian, terima kasih.