JADUAL PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2017

23/12/2016

Dengan hormatnya dimaklumkan Jadual Pembayaran Gaji 2017 adalah seperti dalam fail berikut:

 

- JADUAL GAJI 2017

 

UNIT EMOLUMEN, JABATAN BENDAHARI