SURAT HEBAHAN FORMAT CADANGAN BELANJAWAN TAHUN 2019 BAGI KUMPULAN WANG MENGURUS DAN AM

26/10/2018

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

 

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

 

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Surat Hebahan Format Cadangan Belanjawan Tahun 2019 bagi Kumpulan Wang Mengurus dan Am.

 

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan sila rujuk http://bursary.usm.my/perkhidmatan.php?cat=1&md=forms untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

 

Jabatan Bendahari USM