SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2018 - PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2018 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

09/10/2018

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2018 berhubung Penutupan Akaun Tahun 2018 Universiti Sains Malaysia.

 

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

Seksyen Perakaunan dan Aset

Jabatan Bendahari