Berita@Bendahari

BANTUAN KHAS KEWANGAN 2015

25/06/2015

Sukacita dimaklumkan bahawa pembayaran Bantuan Khas Kewangan 2015 telah diproses. Semakan bayaran boleh dibuat mulai 25 Jun 2015.

...

HEBAHAN BENDAHARI 4/2015

31/03/2015

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai PORTAL RASMI CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (GST USM).

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Portal Rasmi Cukai Barangan & Perkhidmatan, ...

HEBAHAN BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2015

23/03/2015

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai PENYATA SARAAN DARIPADA PENGAJIAN SECARA ATAS TALIAN (iEC).

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Penyata Saraan Daripada Pengajian Secara Atas Talian (iEC)

 

SEKSYEN ...

HEBAHAN BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2015 DAN BIL 2 TAHUN 2015

11/03/2015

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai TARIKH TENTATIF MESYUARAT JAWATANKUASA PEROLEHAN UNIVERSITI TAHUN 2015 dan PERSEDIAAN PTJ DALAM PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST) – PESANAN RASMI.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

-

HEBAHAN PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2015 DAN BIL 2 TAHUN 2015

26/01/2015

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Pekeliling Bendahari Dan Surat Edaran Bendahari seperti di atas mengenai GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT BAGI MENGURANGKAN PERBELANJAAN DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA DAN KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan ...