Berita@Bendahari

HEBAHAN PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2015 DAN BIL 2 TAHUN 2015

26/01/2015

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Pekeliling Bendahari Dan Surat Edaran Bendahari seperti di atas mengenai GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT BAGI MENGURANGKAN PERBELANJAAN DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA DAN KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan ...

HEBAHAN SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2015

15/01/2015

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa satu Surat Pekeliling Bendahari telah dikeluarkan untuk diterimapakai di peringkat Universiti. Surat pekeliling adalah seperti berikut:

 

- Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2015 – Kelulusan Khas Bagi Pengkelasan Item Dan Had Nilai Pembelian Terus Dalam Perolehan Kerajaan di Hospital Universiti Sains Malaysia

 

Sehubungan dengan ini, kerjasama semua pihak ...

TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN PINJAMAN KENDERAAN DAN KOMPUTER TAHUN 2015

01/01/2015

Dengan hormatnya dimaklumkan tarikh akhir penerimaan dokumen pinjaman kenderaan dan komputer bagi tahun 2015 adalah seperti dalam fail berikut:

 

JADUAL UNIT PINJAMAN 2015

 

JABATAN BENDAHARI

...

JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2015

01/01/2015

Dengan hormatnya dimaklumkan Jadual Pembayaran Gaji 2015 adalah seperti dalam fail berikut:

 

- JADUAL GAJI 2015

 

UNIT GAJI, JABATAN BENDAHARI

...

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

19/11/2014 - 20/11/2014

USM Pulau Pinang, 19 dan 20 November 2014 – Satu makmal pengurusan aset anjuran Jabatan Bendahari telah diadakan di ketiga-tiga kampus; Dewan Pembangunan Siswa 1, Kompleks Cahaya,Kampus Induk, Dewan Seminar, Kampus Kejuruteraan dan Dewan Persidangan Kampus, Kompleks Pentadbiran Kampus Kesihatan pada 19 dan 20 November 2014.

 

Makmal yang bertemakan Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri daripada Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa Aset dan Pegawai Penerima Aset di setiap ...