Berita@Bendahari

HEBAHAN DALAMAN BENDAHARI BIL. 1/2018 - HAD KUASA BAHARU MENANDATANGANI KONTRAK DAN SURAT TAWARAN/PESANAN RASMI SERTA PENURUNAN KUASA BAGI PENTADBIRAN KONTRAK

08/01/2018

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Sukacita dimaklumkan bersama ini disertakan Hebahan Dalaman Bendahari Bilangan 1 Tahun 2018 - Had Kuasa Baharu Menandatangani Kontrak Dan Surat Tawaran/Pesanan Rasmi Serta Penurunan Kuasa Bagi Pentadbiran Kontrak untuk rujukan dan perhatian tuan/puan.

 

- Had Kuasa Baharu Menandatangani Kontrak Dan Surat ...

JADUAL PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018

27/12/2017

Dengan hormatnya dimaklumkan Jadual Pembayaran Gaji 2018 adalah seperti dalam fail berikut:

 

- JADUAL GAJI 2018

 

SEKSYEN KEWANGAN STAF DAN PINJAMAN

JABATAN BENDAHARI

...

HEBAHAN BENDAHARI BIL. 7/2017: PERUBAHAN PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST) KE ATAS AKTIVITI PERKHIDMATAN KESIHATAN

18/12/2017

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Sukacita dimaklumkan bersama ini disertakan Hebahan Bendahari Bilangan 7 Tahun 2017 - Perubahan Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Ke Atas Aktiviti Perkhidmatan Kesihatan untuk rujukan dan perhatian tuan/puan. Segala perhatian dan kerjasama yang diberikan amat dihargai.

 

Bersama-sama ini disertakan hebahan berkaitan.

-

HEBAHAN DALAMAN BENDAHARI BIL. 1/2017 - PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2017

10/11/2017

Assalamualaikumdan Salam Sejahtera,

 

Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

 

2. Sukacita dimaklumkan Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Dalaman Bendahari Bil. 1/2017 - Penutupan Akaun Tahun 2017.

 

3. Bersama-sama ini disertakan Hebahan berkaitan.

- HEBAHAN DALAMAN BENDAHARI BIL. 1/2017 - PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2017

 

Sekian, Terima Kasih.

 

Dr. ...

HEBAHAN BENDAHARI BIL 5 TAHUN 2017 : PENUTUPAN AKAUN USM SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2017

01/10/2017 - 31/10/2017 | 8.00 am - 5.00pm

Assalamualaikumdan Salam Sejahtera,

 

Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

 

2. Sukacita dimaklumkan Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari Bil. 5 Tahun 2017 : Penutupan Akaun USM Sehingga 30 September 2017.

 

3. Bersama-sama ini disertakan Hebahan berkaitan.

- HEBAHAN BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2017

 

Sekian, Terima Kasih.

 

Dr. ...