Berita@Bendahari

HEBAHAN BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2018 - KADAR KORPORAT BAHARU HOTEL RENAI

15/03/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai:

KADAR KORPORAT BAHARU HOTEL RENAI.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Hebahan Bendahari Bil. 4 Tahun 2018 - Kadar Korporat Baharu Hotel Renai

 

JABATAN ...

HEBAHAN BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2018 - PERLUASAN SKOP KAD KORPORAT PTJ HOTEL

15/03/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai:

PERLUASAN SKOP KAD KORPORAT PTJ HOTEL.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Hebahan Bendahari Bil. 3 Tahun 2018 - Perluasan Skop Kad Korporat PTJ Hotel

 

JABATAN ...

HEBAHAN BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2018 - PENYATA SARAAN DARIPADA PENGGAJIAN SECARA ATAS TALIAN (IEC)

08/03/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai PENYATA SARAAN DARIPADA PENGAJIAN SECARA ATAS TALIAN (iEC).

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- http://bursary.usm.my/pKewangan/files/EDARAN(ASET)/EA00026318.jpg

- ...

HEBAHAN DALAMAN BENDAHARI BIL. 1/2018 - HAD KUASA BAHARU MENANDATANGANI KONTRAK DAN SURAT TAWARAN/PESANAN RASMI SERTA PENURUNAN KUASA BAGI PENTADBIRAN KONTRAK

01/03/2018

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Sukacita dimaklumkan bersama ini disertakan Hebahan Dalaman Bendahari Bilangan 1 Tahun 2018 - Had Kuasa Baharu Menandatangani Kontrak Dan Surat Tawaran/Pesanan Rasmi Serta Penurunan Kuasa Bagi Pentadbiran Kontrak untuk rujukan dan perhatian tuan/puan.

 

- Perancangan Perolehan

-

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2018 - PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN

15/01/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Pekeliling Bendahari seperti di atas mengenai: PINJAMAN PEMBIAYAAN KENDERAAN.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2018 - Pinjaman Pembiayaan Kenderaan

 

JABATAN ...