Selamat Datang ke Laman Sesawang
Jabatan Bendahari Universiti Sains Malaysia

Harapan kami adalah untuk memberikan maklumat yang pantas dan efisyen kepada seluruh warga Universiti termasuk pihak yang berkepentingan dalam memastikan pengurusan kewangan dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur berpandukan undang-undang prosedur dan arahan yang berkuatkuasa.

Pautan sebelah kiri menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

eFAS Training Room
GST@USM
tender
Efas2ResQ

AKTIVITI@JBEND

MAC 26 2015

TAKLIMAT PERLAKSANAAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN @ GST (CUKAI OUTPUT)

MAC 18 2014

TAKLIMAT PERLAKSANAAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN @ GST (CUKAI INPUT)

MAC 17 2014

TAKLIMAT PERLAKSANAAN CUKAI BARANGAN & PERKHIDMATAN @ GST (CUKAI INPUT)

BERITA@BENDAHARI

Maklumat sedang dikemaskini.