Selamat Datang ke Laman Sesawang
Jabatan Bendahari Universiti Sains Malaysia

Harapan kami adalah untuk memberikan maklumat yang pantas dan efisyen kepada seluruh warga Universiti termasuk pihak yang berkepentingan dalam memastikan pengurusan kewangan dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur berpandukan undang-undang prosedur dan arahan yang berkuatkuasa.

Pautan sebelah kiri menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

AKTIVITI@JBEND

FEB 26 2017

TAKLIMAT MANUAL PERNIAGAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

- DEWAN PERSIDANGAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN, KAMPUS KESIHATAN

FEB 16 2017

TAKLIMAT MANUAL PERNIAGAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

- DEWAN SEMINAR, BANGUNAN PENTADBIRAN, KAMPUS KEJURUTERAAN

FEB 15 2017

TAKLIMAT MANUAL PERNIAGAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

- DEWAN PERSIDANGAN UNIVERSITI, USM

JAN 19-20 2017

BENGKEL PEMANTAPAN SOP PENGURUSAN HUTANG

- BILIK SEMINAR IBN SINA, PUSAT SEJAHTERA, USM

JAN 17 2017

BENGKEL PENGEMASKINIAN BUKU PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN USM

- BILIK SEMINAR IBN SINA, PUSAT SEJAHTERA, USM

BERITA@BENDAHARI

BORANG EC 2016 BAGI STAF YANG TELAH TAMAT PERKHIDMATAN (2015/2016)

Adalah dimaklumkan bahawa staf yang telah tamat perkhidmatan pada tahun 2015/2016 boleh mengakses Penyata Saraan Daripada Penggajian bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016 secara atas talian melalui pautan di bawah. Sila hubungi Unit Emolumen kampus terakhir bertugas untuk keterangan lanjut.

 

http://efas.usm.my/myAccount/exStaff_EC.aspx

LAWATAN AUDIT SUSULAN PEMATUHAN SAGA BAGI SISTEM PERAKAUNAN DAN KEWANGAN

PULAU PINANG, 19 Julai 2017 – Universiti Sains Malaysia (USM) telah menerima lawatan audit daripada empat orang wakil Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang diketuai oleh Puan Rohanis Binti Omar, Ketua Penolong Pengarah, Unit Pematuhan Sistem. Lawatan audit ini adalah susulan kepada Sijil Pematuhan Standard Accounting System For Government Agencies (SAGA) bagi Sistem Perakaunan dan Kewangan yang telah dianugerahkan kepada USM pada tahun 2011 yang lalu. Lawatan audit susulan ini selari dengan Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015, dimana Kerajaan telah memutuskan bahawa Sistem Perakaunan Dan Kewangan yang diguna pakai oleh Agensi Kerajaan peru mematuhi keperluan SAGA dengan penambahan beberapa kriteria teknikal.

 

Sesi tersebut telah dimulakan dengan kata alu-aluan daripada Encik Mohammad Bin Abdullah, Timbalan Bendahari Kanan pada jam 9.30 pagi. USM telah diwakili oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Bendahari dan Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi (PPKT) sepanjang pembentangan kepada wakil Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia berkenaan latar belakang Sistem Perakaunan dan Kewangan USM, dari sudut kewangan dan teknikal, serta semasa proses walkthrough sistem.

 

Sesi diakhiri pada jam 2.30 petang dengan ucapan penutup oleh Dr.Rohayati Binti Mohd Isa, Bendahari.

 

Tarikh kemaskini: 25 Julai 2017