Selamat Datang ke Laman Sesawang
Jabatan Bendahari Universiti Sains Malaysia

Harapan kami adalah untuk memberikan maklumat yang pantas dan efisyen kepada seluruh warga Universiti termasuk pihak yang berkepentingan dalam memastikan pengurusan kewangan dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur berpandukan undang-undang prosedur dan arahan yang berkuatkuasa.

Pautan sebelah kiri menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

AKTIVITI@JBEND

APR 18-20 2016

BENGKEL SOP DAN PROSES KERJA JABATAN BENDAHARI 2016

- BILIK IBN SINA, PUSAT SEJAHTERA

APR 11-13 2016

BENGKEL SOP DAN PROSES KERJA JABATAN BENDAHARI 2016

- LANTAI SENI, KOMPLEKS CAHAYA, BHEPP

APR 6-7 2016

BENGKEL SOP DAN PROSES KERJA JABATAN BENDAHARI 2016

- BILIK IBN SINA, PUSAT SEJAHTERA

BERITA@BENDAHARI

MAJLIS PENGANUGERAHAN SIJIL BERSIH KETUA AUDIT NEGARA

14 Jun 2016, Georgetown - Universiti Sains Malaysia telah menerima Sijil Bersih Ketua Audit Negara Bagi Penyata Kewangan Universiti Sains Malaysia Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015.

 

Sijil tersebut telah ditandatangani dan diserahkan oleh Y.Bhg. Lt. Kol. (K) Datuk Haji Anwari bin Suri, Timbalan Ketua Audit Negara (Persekutuan) Malaysia, pada 14 Jun 2016 selepas berlangsungnya Mesyuarat 'Exit Conference' Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015 Universiti Sains Malaysia yang telah diadakan di Bilik Persidangan Canselori, Universiti Sains Malaysia.

 

Tahniah diucapkan kepada seluruh warga kerja Jabatan Bendahari.

 

Sumber : Seksyen Perancangan Korporat & Strategik

PENGUMPULAN MAKLUMAT AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) USM

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari sedang dalam proses Pengumpulan Maklumat Aktiviti Penjanaan Pendapatan di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ) Universiti Sains Malaysia.


Sehubungan dengan itu bagi memenuhi tanggungjawab di atas, kerjasama YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan dipohon untuk menyenaraikan maklumat berikut agar Kadar Fi aktiviti penjanaan pendapatan yang dijalankan oleh PTJ dapat disediakan mengikut dasar FI USM untuk diluluskan oleh pihak berkuasa Universiti dan digunapakai:


a) Aktiviti penjanaan pendapatan yang dijalankan oleh PTJ; dan

b) Kadar fi yang digunakan untuk aktiviti penjanaan PTJ


Mohon jasa baik YBhg Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk mengemukakan maklumat yang diperlukan dengan melengkapkan dokumen di lampiran (Maklumat Kadar Fi PTJ (MKF-PTJ/2016)) yang disertakan. Dokumen MKF-PTJ/2016 boleh dimuat turun di http://bursary.usm.my/panduan_kewangan.php?cat=bb


Sekian, terima kasih.